Меню Затваряне

Киберсигурност: заплати в ИТ сектора и кой печели повече

Обновена на 01.12.2022 от Questo

Мъжете или жените печелят повече в ИТ сектора?

Колко добре платени са експерите по киберсигурност: заплати, за които си струва да помислиш за смяна на професията?

За да отговорим на тези въпроси, ще разгледаме данните на НСИ за годишните заплати в различните сектори на икономиката. Към момента на публикуване на статията последните актуални данни са за 2020 г.

Мъже vs. жени: кой печели повече в ИТ?

Статистиката показва, че:

  • Средната годишна заплата(бруто) в ИТ е над 40 хил. лв., което го прави най-добре платеният сектор в икономиката
  • Мъжете в ИТ изкарват средно с по 15 хил. лв. повече от жените на година
  • Само 36% от заетите в ИТ са жени

Ще започнем с това, че мъжете получават по-високи заплати в почти всички сфери на икономиката, не само в ИТ.

Има само два сектора, в които жените са по-добре платени от мъжете. Единият е строителство (и той е почти изцяло доминиран от мъже), а другият е административни и спомагателни дейности (секретари, асистенти и т.н.), където повечето заети отново са мъже.

  Разлика в заплащането (мъже-жени) Средна заплата мъже Средна заплата жени Средна обща
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 15108 46587 31479 40726
Финансови и застрахователни дейности 14901 37094 22193 26681
Хуманно здравеопазване и социална работа 7868 23190 15322 17009
Професионални дейности и научни изследвания 7154 27727 20573 23663
Култура, спорт и развлечения 5182 16102 10920 13401
Преработваща промишленост 5075 16816 11741 14439
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 4146 16732 12586 14559
Операции с недвижими имоти 3362 16955 13593 15391
Добивна промишленост 3318 23644 20326 23086
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2469 26705 24236 26134
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2294 14117 11823 13362
Държавно управление 2258 20933 18675 19446
Други дейности 2064 12308 10244 10998
Образование 1835 18985 17150 17502
Хотелиерство и ресторантьорство 1758 10166 8408 9097
Селско, горско и рибно стопанство 1335 12435 11100 12059
Транспорт, складиране и пощи 90 13987 13897 13966
Административни и спомагателни дейности -1615 12620 14235 13144
Строителство -1690 13270 14960 13471

Източник: НСИ

Данните са в лева и показват годишното брутно заплащане в различните икономически сектори.

Заетостта и заплащането в ИТ сектора са доминирани от мъжете

Средната годишна заплата при мъжете в ИТ е над 46 хил. лв., докато при жените е едва 31 хил. Разликата в заплащането е малко над 15 хил. лв., което е колкото средната заплата при брокерите на имоти.

Освен това мъжете в ИТ имат значително числено предимство. Те представляват почти 64% от всички заети в сектора. Общо заетостта в този сектор е малко над 94 хил. души според НСИ.

Киберсигурност заплати: струва ли си да си етичен хакер?

Киберсигурността е бързо развиващ се сектор, в който се усеща недостиг на специалисти. Вероятно това обяснява защо заплатите там са сред най-високите в цялата ИТ индустрия.

Официални данни за заплатите в киберсигурността няма. Но според проучване на Noble Hire (компания, която се занимава с подбор на ИТ кадри) от 2021 г., киберсигурността е третата най-добре платена ниша в индустрията.

Средната нетна заплата на експертите по киберисгурност е 5825 лв. месечно.

Източник: Noblehire

Важно е да се посочи, че извадката за киберсигурността е сравнително малка: базирана е на отговорите на едва 10 човека. Възможно е това да изкривява данните за средното заплащане в сектора.

В края на 2022 Noble Hire направи нова подобна анкета. В нея обаче заплатите на експертите по киберсигурност са в една обща група със заплатите на системни администратори и администратори на бази данни. Вероятно поради това средната заплата за цялата група професии (сигурност, бази данни, системна администрация и девопс) е 4642 лв. лева месечно.

Дори и в този случай статистиката показва, че заплатите на ИТ специалистите от групата, в която попада и киберисугността, се увеличават с над 10% за малко повече от година.

Добре де, но какво да кажем за хората без никакъв опит? Те едва ли получават същите заплати като колегите си с години опит в сферата.

Проучването показва, че хората с малък опит (до една година) получават средно по 2189 лева чиста месечна заплата. Става дума за работещите в същата група, в които попада и киберсигурността.

Киберсигурността остава интригуваща възможност за професионална реализация. Сигурността на данните е нещо, в което компаниите инвестират все повече пари. Така че киберсигурност, заплати и възможности за обучение в тази сфера ще са неща, за които ще се говори все по-често.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *