Facebook е удовлетворила 80% от заявките на България за достъп до лични данни


За 12 месеца българските власти са поискали достъп до 52 профила във Facebook. Това е станало в периода юни 2017-юни 2018, показва официалната статистика.

Поне 80% от подадените от България заявки са довели до предоставяне на някаква информация от страна на Facebook, показват данните.

За първото полугодие на 2018 г. България е подала общо 18 заявки за достъп до данни. 83% от тези 18 заявки са получили като отговор лични данни от Facebook.

За второто полугодие на 2017 г. заявките са 20.

На световно ниво данните показват тенденция към трайно увеличение на подадените от разследващите органи заявки за данни. Само през първото полугодие на 2018 заявките са над 103 хил. Лидери в тов аотношение са САЩ (39 хил. заявки), Индия (16 хил. заявки) и Великобритания (6.5 хил. заявки).

Оставете коментар

Коментарите в този блог са публични. Ако не желаете истинското ви име да бъде публикувано, използвайте псевдоним.